thuthiem13

khu-do-thi-moi-thu-thiem
Đánh giá của bạn!
khu-do-thi-moi-thu-thiem
Thủ Thiêm cần những quyết sách ở tầm quốc gia và một tư duy quy hoạch hoàn toàn mới: thực tế, nhạy bén với thị trường và nhạy cảm với bối cảnh địa phương. Ảnh: Flickr - Max Ho