thuthiem12

khu-do-thi-moi-thu-thiem
Đánh giá của bạn!
khu-do-thi-moi-thu-thiem
Phối cảnh quy hoạch Thủ Thiêm điều chỉnh năm 2012 nhìn từ phía trung tâm Sài Gòn hiện nay. Việc đại lộ vòng cung và đại lộ Đông Tây không thể kết nối với nhau do chênh lệch cao độ tại cửa hầm Thủ Thiêm đã làm tính kết nối của hệ thống giao thông trên bán đảo kém đi rất nhiều. Nguồn: Sasaki Associates (2012)