thuthiem03

thuthiem01
Đánh giá của bạn!
800 ha đất bán đảo Thủ Thiêm được lựa chọn trong số bốn địa điểm (khu vực màu xám) để triển khai xây dựng nhà ở, đáp ứng làn sóng di cư từ các vùng chiến sự về thành phố. Sài Gòn lúc bấy giờ là một thành phố nằm ôm lấy sông Sài Gòn và trải dài theo kênh Bến Nghé. Nguồn: Doxiadis Associates (1965).
thuthiem-1965