Thuthiemhamthoathiem9_zing

Đánh giá của bạn!
Có 2 hệ thống đường thoát hiểm rộng 2 mét, cao 2,5 mét chạy song song dọc đường hầm dài hơn 1.000 mét. Cửa ra thông lên hai đầu cổng hầm, thoát bằng hệ thống thang ngoài trời.
Bên trong đường hầm thoát hiểm có đầy đủ hệ thống chiếu sáng, thông gió, điện thoại khẩn cấp. Hệ thống cấp điện hầm thủ thiêm chuyển tải từ lưới điện quốc gia để cung cấp cho các phụ tải có tổng công suất là 4.190 kw.