Thuthiemhamthoathiem2_zing

Đánh giá của bạn!
Bên trong đường hầm thoát hiểm có đầy đủ hệ thống chiếu sáng, thông gió, điện thoại khẩn cấp. Hệ thống cấp điện hầm thủ thiêm chuyển tải từ lưới điện quốc gia để cung cấp cho các phụ tải có tổng công suất là 4.190 kw.
Chiếu sáng lối đi khẩn cấp gồm 74 bộ đèn, mỗi bộ một bóng công suất 36 W phục vụ công tác chiếu sáng thoát hiểm và xử lý sự cố.