hamthuthiem

Đánh giá của bạn!
Dài 1490 mét, 2 hầm riêng biệt với 6 làn xe, chịu động đất 6 độ richter và cho phép xe lưu thông với tốc độ 60km/h.