ham_cuu_ho_thu_thiem_toan_canh

Đánh giá của bạn!
hamthuthiem
Có 2 hệ thống đường thoát hiểm rộng 2 mét, cao 2,5 mét chạy song song dọc đường hầm dài hơn 1.000 mét. Cửa ra thông lên hai đầu cổng hầm, thoát bằng hệ thống thang ngoài trời.